CONTACTFORMULIER

  © Muzikaal Theater aan Huis

  Gouda – The Netherlands

  Tel: +31 654 918147

  Email: info@muzikaaltheateraanhuis.nl

  Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief? Door het onderstaande formulier te gebruiken, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

   FAQ

   Voor diegene die meer vragen heeft, vindt hier hopelijk een antwoord en anders kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen.

   * Trio Muzikaal Theater biedt vele mogelijkheden inpasbaar in ieder budget tussen de € 250,- en € 500, netto met gageverklaring. De exacte gage wordt berekend als bekend is hoelang, waar en met welk geluidssysteem (akoestisch of elektrisch) het optreden plaats gaat vinden. Reiskosten worden apart berekend.

   * De prijs is gebaseerd op het verzorgen van een optreden van maximaal 2 x 50 minuten, maar langer is ook mogelijk. Extra gage in overleg.

   * Hoeveel ruimte hebben we nodig? Tussen de 1,5 x 3  mtr en 1,5 x 5 mtr. We hebben in principe geen podium nodig want de interactie met het publiek is voor ons belangrijk.* Tussen de sets van 50 minuten houden we een pauze, de lengte hiervan is in overleg met de organisatie.

   * Trio Muzikaal Theater zorgt voor achtergrondmuziek bij aanvang, in de pauze en na afloop.

   * Gebruik van de apparatuur door derden? Er is een microfoon aanwezig voor aankondiging etc. De instrumenten van het trio staan niet tot de beschikking van derden.

   * Onder het motto: ‘Mag het ietsje zachter zijn’ past Trio Muzikaal Theater het geluidsvolume aan, aan de grote van de ruimte, altijd in overleg met één persoon van de organisatie.

   * Op welke kosten moeten we rekenen als we Trio Muzikaal Theaterboeken? In het geval dat het optreden plaats vindt waarin normaal gesproken een maaltijd valt, dan is het fijn als er voor de bandleden een eenvoudige gezonde maaltijd geregeld kan worden. Dit geldt ook voor de optredens waarvoor we meer dan 2 uur moeten reizen. We stellen het op prijs als er onbeperkt koffie/thee/water tot onze beschikking kan zijn. Na afloop 1 consumptie per persoon, bij langere optredens of meerdere op één locatie wordt er nog overlegd over andere mogelijkheden.

   Diverse belangrijke bijzonderheden
   – Stroom 1 x vrije groep. Deze groep moet echt vrij zijn om problemen te voorkomen.- Als het optreden niet op de begane grond van een locatie zonder lift plaats gaat vinden, moet dit van te voren bekend zijn.

   – Parkeerplaats voor 1 x bus is gewenst. In parkeergarage dan minimaal 2 mtr. hoog.

   – De leveringsvoorwaarden van Stichting The Mary Kee Country Company zijn gedeponeerd bij de KvK.

   – De betaling geschiedt contant, tenzij er van te voren andere afspraken zijn gemaakt.

   Heeft u andere vragen?
   Neem gerust contact met ons op, wij staan uw graag te woord om uw evenement tot in de puntjes te regelen.

   PRIVACYBELEID

   PRIVACYBELEID Stichting The Mary Kee Country Company / VOF Joop & Marijke.

   Over ons privacybeleid

   Stichting The Mary Kee Country Company / VOF Joop & Marijke vinden dat uw privacy een fundamenteel en persoonlijk recht is. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

   Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites:
   www.changeofkey.nl   www.changeofkey.com www.marykee.com www.marykee.nl
   www.muzikaaltheateraanhuis.nl www.maluhia.nl  en de daarop ontsloten dienstverlening van Change of Key/ Muzikaal Theater aan Huis/ Maluhia Uitvaartmuziek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

   Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@marykee.com

   Welke gegevens slaan wij zelf op?

   Op voornoemde websites stelt u via contactformulier persoonlijke gegevens (Naam, e-mail, telefoon, uw vraag) tot onze beschikking, zodat wij voor u een voorstel kunnen maken. Het kan ook zijn dat u ons telefonisch, via e-mail, post of in een persoonlijk gesprek gegevens doet toekomen. In geval u ons een opdracht geeft, ontvangen wij van u factureergegevens en adresgegevens over de locatie, contactpersoon en telefoonnummers.

   Hoe gebruiken we uw gegevens?

   Uw gegevens hebben wij nodig om met u te communiceren over uw vraag en/of opdracht en tevens om uw opdracht uit te voeren.

   Met wie delen we uw gegevens?

   We delen uw gegevens met SAAC Administratie kantoor die voor ons de jaarrekening opmaakt. Wij verstrekken verder aan derden uw gegevens niet, tenzij er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld bij fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

   Hoe lang bewaren we uw gegevens?

   Wij bewaren uw gegevens totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

   Uw rechten

   Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene het recht om uw gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te verwijderen. U kunt een (vergeet)verzoek via e-mail daartoe doen aan info@marykee.com

   Wijzigingen in het privacybeleid

   Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

   Klachten

   Wanneer u een klacht heeft, neemt u contact op met info@marykee.com voor privacyzaken. In geval er voor u geen bevredigende oplossing komt, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.